Här hittar du information om pilotprojektet digital salstentamen.

Kort om pilotprojektet

Pilotprojektet Digital salstentamen pågår till och med 31 december 2020. Syftet är att:

 • utvärdera vilka möjligheter och utmaningar digitala salstentamina kan innebära för lärare, studenter, administration och stödfunktioner.
 • fånga upp behov, risker och önskemål kring det framtida systemet. 

Inför digital salstenta

 • Anmäl dig i vårt schemasystem Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar innan tentan och stänger sju dagar innan tentan.
 • Om du har behov av pedagogiskt stöd i samband med tentan anmäler du det i schemasystemet. Detta gäller dig som har blivit beviljad pedagogiskt stöd. 

Anmäl dig i Kronox

Skriva digital salstentamen

 • Du måste ha med giltig legitimation med foto och svenskt personnummer, exempelvis ditt multikort, körkort, pass eller svenskt/nationellt id-kort.
 • Kontrollera att du kan logga in på ditt studentkonto (datoridentitet). Se till att du kan dina inloggningsuppgifter eller skriv ner dem och ta med.
 • Gör en demotenta för att få en känsla för hur det går till att skriva en tentamen digitalt.
   Demotenta 1  Demotenta 2
 • Kom till tentasalen minst 30 minuter innan tentan börjar.
 • Dator, mus och laddare kommer att finnas på din plats i tentasalen.

Tentamensregler

 • Det är förbjudet att tala med andra studenter under skrivningen.
 • Kläder och väskor får ej förvaras vid skrivplatsen utan måste hängas upp. Efter att tentamen startat får undanhängda väskor endast öppnas i närvaro av en tentavakt.
 • Alla mobiltelefoner och andra typer av sändande/mottagande utrustning ska vara avstängda och förvaras med ytterkläder och väskor.
 • Alla misstankar om fusk kommer att rapporteras.
 • Nödutgångarna är markerade med skyltar och vid brandlarm avbryts tentamen omedelbart. Nytt tentamenstillfälle kommer att meddelas av kursansvarig.
 • Toalettbesök är tillåtet. Skriv ditt namn på lista samt tid när du går in och ut från toaletten.
 • Frågor till tentavakterna eller lärare måste ske så tyst som möjligt för att undvika att andra studenter störs.
 • Du får tidigast lämna tentasalen 45 minuter efter start.
 • När det återstår ungefär 10 minuter av ordinarie skrivtid informerar tentavakterna om det.
 • Endast svarspapper och skrivpapper som tillhandahålls av tentavakterna är giltiga.
 • När tentamen skall lämnas in, räck upp handen och tillkalla tentamensvakt för att uppvisa legitimation. Efter det ska du hämta dina ytterkläder samt eventuellt väskor, utan att störa andra studenter.