Här hittar du information om projektet digital salstentamen.

Kort om projektet

Projektet Digital salstentamen pågår till och med 2023 för att sedan överlämnas till den ordinarie verksamheten. Målet är att:

 • Erbjuda digital salstentamen (digitamen) för alla studentgrupper på Malmö universitet där salstentamen är den bästa examinationsformen.
 • 30 % av alla salstentor ska ske digitalt 2023
 • 75 % av alla salstentor ska ske digitalt 2025

Inför digital salstentamen

 • Anmäl dig i vårt schemasystem Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar innan tentan och stänger sju dagar innan tentan.
 • Om du har behov av pedagogiskt stöd i samband med tentan anmäler du det i schemasystemet. Detta gäller dig som har blivit beviljad pedagogiskt stöd. 

Anmäl dig i Kronox

Skriva digital salstentamen

 • Du måste ha med dig giltig fotolegitimation med personnummer, exempelvis svenskt/nationellt ID-kort, svenskt eller utländskt pass eller ID-kort utfärdat inom Schengenområdet. Som giltig ID-handling godtas även en högst tre månader gammal polisanmälan om att ens legitimation är stulen eller förlorad.
 • Kontrollera att du kan logga in på ditt studentkonto (datoridentitet). Se till att du kan dina inloggningsuppgifter eller skriv ner dem och ta med.
 • Gör en demotenta för att få en känsla för hur det går till att skriva en tentamen digitalt.
   Demotenta 1  Demotenta 2
 • Kom till tentasalen minst 30 minuter innan tentan börjar.
 • Dator samt tillbehör kommer att finnas på din plats i tentasalen.

Obs!

Multikort godkänns inte längre som giltig legitimation vid salstentamen från den 30 augusti 2021. Tänk på att multikort behövs för att komma in i universitetets lokaler.

Tentamensregler

 • Det är förbjudet att tala med andra studenter under skrivningen.
 • Kläder och väskor får ej förvaras vid skrivplatsen utan måste hängas upp. Efter att tentamen startat får undanhängda väskor endast öppnas i närvaro av en tentavakt.
 • Alla mobiltelefoner och andra typer av sändande/mottagande utrustning ska vara avstängda och förvaras med ytterkläder och väskor.
 • Studenter får inte längre ha armbandsur under tentamen. Det finns klockor i varje tentamenssal.
 • Alla misstankar om fusk kommer att rapporteras.
 • Nödutgångarna är markerade med skyltar och vid brandlarm avbryts tentamen omedelbart. Nytt tentamenstillfälle kommer att meddelas av kursansvarig.
 • Toalettbesök är tillåtet. Skriv ditt namn på lista samt tid när du går in och ut från toaletten.
 • Frågor till tentavakterna eller lärare måste ske så tyst som möjligt för att undvika att andra studenter störs.
 • Du får tidigast lämna tentasalen 45 minuter efter start.
 • När det återstår ungefär 10 minuter av ordinarie skrivtid informerar tentavakterna om det.
 • Endast svarspapper och skrivpapper som tillhandahålls av tentavakterna är giltiga.
 • När tentamen skall lämnas in, räck upp handen och tillkalla tentamensvakt för att uppvisa legitimation. Efter det ska du hämta dina ytterkläder samt eventuellt väskor, utan att störa andra studenter.