På denna sida hittar du information om pilotprojektet digital salstentamen.

Kort om pilotprojektet

Pilotprojektet Digital salstentamen pågår till och med 30 juni 2020. Syftet är att:

 • utvärdera vilka möjligheter och utmaningar digitala salstentamina kan innebära för lärare, studenter, administration och stödfunktioner.
 • fånga upp behov, risker och önskemål kring det framtida systemet. 

Inför digital salstenta

 • Anmäl dig i vårt schemasystem Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar innan tentan och stänger sju dagar innan tentan.
 • Om du skriver tentan på din egen dator så ska du kontrollera att den uppfyller kraven i checklistan för att kontrollera dator längre ner på denna sidan. 
 • Om du behöver låna en dator så gör du det genom att mejla till tentamen@mau.se senast sju dagar innan tentamen. 
 • Om du har behov av pedagogiskt stöd i samband med tentan anmäler du det i schemasystemet. Detta gäller dig som har blivit beviljad pedagogiskt stöd. 

Anmäl dig i Kronox

Checklista för att kontrollera dator

Denna information riktar sig till dig som ska skriva tentan på egen dator. För att kunna skriva tentan på en egen dator måste den uppfylla ett antal krav. Kontakta Tentamensadministrationen på tentamen@mau.se om du behöver hjälp.

1. Kontrollera att du kan logga in på ditt studentkonto (datoridentitet). Se till att du kan dina inloggningsuppgifter eller skriv ner dem och ta med.
Datoridentitet och multikort

2. Se till att du har administrationsrättigheter på din dator. 

3. Se till att datorn har rätt version av operativsystem och att webbläsaren Google Chrome stöds. 
Systemkrav

4. Installera webbläsaren Safe Exam Browser (SEB). Du måste ladda ner SEB för att kunna öppna tentan på din dator.

Notera: Du ska inte öppna provet via Safe Exam Browser, utan SEB startar av sig själv. För att starta ditt prov i Inspera använder du din vanliga webbläsare (t.ex. Chrome).
Ladda ner Safe Exam Browser (SEB)

5. Säkerställ att du kan ansluta datorn till universitets Wi-Fi nätverk Eduroam. 
Trådlöst nätverk

6. Se till att datorn är fulladdad.

7. Se till att du vet hur ditt tangentbord fungerar. Specialtecken kan komma att behövas under din tentamen. Fråga din examinator för mer information. 

8. Gör en demotenta för att kontrollera att du kan skriva tentan på din dator och för att få en känsla för hur det kommer att gå till. 
Demotenta generell
Demotenta matematik och programmering 

Checklista för lånedator

 • Kontrollera att du kan logga in på ditt studentkonto (datoridentitet). Se till att du kan dina inloggningsuppgifter eller skriv ner dem och ta med. 
  Datoridentitet och multikort
 • Gör en demotenta för att få en känsla för hur det går till att skriva en tentamen digitalt.
 • Lånedator (samt mus och laddare) kommer att finnas på din plats i tentasalen. Allt du behöver göra är att lämna tillbaka lånedatorn med tillbehör till personalen när du skrivit klart tentamen.

Skriva digital salstentamen

 • Du måste ha med giltig legitimation med foto och svenskt personnummer, exempelvis ditt multikort, körkort, pass eller svenskt/nationellt id-kort.
 • Ta med inloggningsuppgifter till ditt studentkonto (datoridentitet).
 • Kom till tentasalen minst 30 minuter innan tentan börjar. Gäller både för dig som har egen dator och för dig som har bokat lånedator.
 • Ta med dig egen dator, laddare och mus om du önskar det.
 • Om du bokat lånedator kommer lånedator (samt mus och laddare) finnas på din plats i tentasalen. Allt du behöver göra är att lämna tillbaka lånedatorn med tillbehör till personalen när du har skrivit klar tentamen.

Tentamensregler

 • Det är förbjudet att tala med andra studenter under skrivningen.
 • Kläder och väskor får ej förvaras vid skrivplatsen utan måste hängas upp. Efter att tentamen startat får undanhängda väskor endast öppnas i närvaro av en tentavakt.
 • Alla mobiltelefoner och andra typer av sändande/mottagande utrustning ska vara avstängda och förvaras med ytterkläder och väskor.
 • Alla misstankar om fusk kommer att rapporteras.
 • Nödutgångarna är markerade med skyltar och vid brandlarm avbryts tentamen omedelbart. Nytt tentamenstillfälle kommer att meddelas av kursansvarig.
 • Toalettbesök är tillåtet. Skriv ditt namn på lista samt tid när du går in och ut från toaletten.
 • Frågor till tentavakterna eller lärare måste ske så tyst som möjligt för att undvika att andra studenter störs.
 • Du får tidigast lämna tentasalen 45 minuter efter start.
 • När det återstår ungefär 10 minuter av ordinarie skrivtid informerar tentavakterna om det.
 • Endast svarspapper och skrivpapper som tillhandahålls av tentavakterna är giltiga.
 • När tentamen skall lämnas in, räck upp handen och tillkalla tentamensvakt för att uppvisa legitimation. Efter det ska du hämta dina ytterkläder samt eventuellt väskor, utan att störa andra studenter.

Drop-in för stöd och hjälp

Du är välkommen till drop-in för att testa hur det funkar att skriva digital salstentamen. Ta gärna med din egen dator för att kontrollera att allt fungerar inför tentan. Plats: OR:D331.

Drop-in

 • 11 mars klockan 12-13
 • 24 mars klockan 12-13