Pedagogiskt stöd håller i en workshop om studieteknik. Workshopen riktar sig till både studenter och mentorer till studenter med funktionsnedsättning som är i behov av att förbättra sin studieteknik.

Workshopen sker digitalt via zoom. Länken till zoom kommer att skickas ut dagen innan eventet.

Anmälan görs via mail Ajla Alic senast den 2 november. 

Mentorer som deltar under workshopen kommer kompenseras med ersättning samt få intyg för sitt deltagande.