Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö är en temadag för alla Malmöbor, men särskilt för dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som närstående eller möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

Under dagen kan du träffa/lyssna på representanter från organisationer, föreningar, forskare och personer med egna erfarenheter. Temat för året är ”Samverkan på tvären – människan i fokus”.

Föreläsningarna och utställningarna är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Programmet och mer information om eventet hittar du här