Välkommen till denna workshop om hur du kan göra en kompetensinventering för att reflektera över dig själv och dina kompetenser!

Fördelen med en Kompetensinventering är att du förbereder dig för de olika stegen i en jobbsökningsprocess, CV, Personligt brev, Nätverkande, LinkedIn och Intervju.

Du kommer få stöd i att svara på följande frågor:

  • Vem är jag?
  • Vad kan jag?
  • Vad vill jag?

Anmäl dig till workshopen här