Studenter pratar i soffa

Välkommen till en lättsam föreläsning om det akademiska språket!

Temaföreläsning

Vi inleder kl. 13.15–14.00 med en föreläsning om språk och skrivande, denna gång speciellt för studenter med svenska som andraspråk – på temat "Uttal - verktygslåda för svenskt uttal".

Frågestund

Föreläsningen följs av en 45 minuters öppen frågestund, där allt kan hända. Den behöver inte alls vara kopplad till dagens tema. I bästa fall är det du och de andra deltagarna som styr de samtalsämne som diskuteras, om inte kommer samtalet att dyka in någonstans i språkets djungel eller lyfta vanliga frågor om språk och skrivande. Du väljer själv om du vill delta aktivt genom att diskutera och ställa frågor eller om du bara vill vara med och lyssna.

Vår tanke är att det ska bli lättsamma och trevliga diskussioner om ämnen som har med skrivandet att göra och som du kan ha nytta av under dina studier.

Om du har önskemål om ett tema som du tycker är relevant får du gärna mejla oss detta. Mejla till bo.norlund@mau.se.

Anmäl dig och se höstens föreläsningar