Evenemanget ges online

Evenemanget ges online och du kommer att få en länk skickad till dig om du anmäler sig till workshopen. 

När du blir blivit inbjuden till en jobbintervju, gäller det att komma väl förberedd. I denna interaktiva workshop får du en massa tips på vad du behöver göra innan, under och efter intervjun för att göra ett så gott intryck som möjligt.

Anmäl dig via till workshop om att spika jobbinterbjun via denna länk

Workshopen tar bl.a. upp följande områden:

  • Metoder för hur du på ett bra sätt förmedlar dina styrkor och erfarenheter
  • De mest vanligt förekommande intervjufrågorna
  • Hur man kan svara på svåra frågor
  • Vikten av att själv ställa frågor
  • Uppföljning efter intervjun.

Du får också med dig ett stort antal intervjufrågor som du kan öva på själv, så du är ordentligt förberedd när det verkligen gäller.