När känslorna ställer till det – en grupp för dig om upplever att känslorna hindar dig.

I grupp utforskar vi tillsammans känslor och skapar förståelse för det som händer med oss i syfte att göra känslorna mer användbara istället för att de endast ska kännas som en belastning.

Kursstart 13 mars 2020

Anmäl dig senast 28 februari 2020 till ola.olefeldt@mau.se

Mer information på Studenthälsans sida