Välkommen till en dag om plast och återvinning. Evenemaget arrangeras av studenter på kursen Projektledning I. 

Om evenemanget

Ett samhälle utan plast är idag nästan otänkbart. Samtidigt finns stora problem med plast som hamnar ute i naturen och i våra hav. Det saknas idag någon enkel lösning utan problemet kräver kunskap hos alla som möter plasten längs hela dess livscykel.

Läs mer i evenemanget på Facebook

Kom och lär dig mer om vad plast är, hur den används, återanvänds och hur du kan hjälpa till för att bidra till en mer hållbar framtid!

Utställning

10:00 - 14:00 (entréplan)
Medverkande: Tänk om Plast!, PantaPå, Gram, Fenix Miljöförening

Program Lunchföreläsningar

(sal BOE07 entréplan)

12:15 - Återvinningsbara plastförpackningar och dagligvaruhandeln. Anna Svantesson, STEPS, Lunds universitet
12:30 - Plasten ur ett distributörsperspektiv.
Olof Nyström. Packbridge
12.45 - Plastavfall, konsumtion och hållbar utveckling.
Rustan Nilsson, Sysav
13.00 - Diskussion och frågestund.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Deltagande är gratis och öppet för alla men platserna i salen är begränsade.

Varmt välkommen!

PS! Vi bjuder på kaffe!