Det är mycket vanligt att känna rädsla för att tala i eller inför en grupp. I denna föreläsning beskriver vi vad talängslan är och mekanismerna bakom. Vi beskriver också olika sätt att arbeta med sin talängslan och hur du kan öva dig i att möta rädslan och obehaget som uppstår i talsituationer och muntliga presentationer.

Vi informerar också om hur vår Våga tala helgkurs är upplagd och vad den innehåller. Vill du delta i Våga tala helgkurs (29/2 -1/3) så vill vi gärna att du deltar i denna föreläsning om du inte redan har gjort det.

Ingen föranmälan till denna föreläsning, men till helgkursen krävs föranmälan till karolina.kalloff@mau.se.