Öppen dörr är ett forum där studenter och medarbetare, i ett enskilt möte, har möjlighet att få prata om trakasserier som hänt en själv eller någon annan. Tanken med Öppen dörr är att hjälpa till att visa på vad studenter och medarbetare kan göra och vilket stöd de kan få om de råkar ut för trakasserier och sexuella trakasserier. Detta möte omfattas inte av utredningsskyldigheten.