Har du en lärare som inspirerar dig i dina studier, skapar en inkluderande miljö och som får dig att vilja lära dig mer? Då kan du nominera den läraren eller den lärargruppen till Pedagogisk utmärkelse - ett pris som utlyses av Malmö universitets utbildningsberedning och studentkårerna.

Så bedöms nomineringen till Pedagogisk utmärkelse

Läraren, lärargruppen eller annan personal som arbetar med pedagogisk verksamhet:

  • är särskilt bra på att stimulera och stödja studenternas lärande så att lärandemålen nås.
  • främjar en lärandemiljö där särskild vikt läggs vid gott bemötande och inkluderande av studenter.

Att tänka på när du nominerar

Beskriv med egna ord varför du tycker läraren eller lärargruppen uppfyller kriterierna ovan och är värd/värda utmärkelsen.

Viktigast är att nomineringen visar lärarens/lärargruppens pedagogiska styrkor. Beskriv exempelvis situationer då lärarens/lärargruppens undervisning bidrog till att du verkligen lärde dig något. Du kan också beskriva hur läraren arbetar med till exempel undervisningens planering och genomförande eller hur ni studenter blivit delaktiga i planeringen.  

Alltför kortfattade motiveringar kan inte användas som bedömningsunderlag så din motivering behöver vara på mellan 300-500 ord.

Nominera här senast den 18 juni 2021

Senast den 18 juni 2021 ska alla förslag på kandidater med motivering vara inlämnade.
Ofullständiga förslag eller sådana som kommer in efter 18 juni räknas ej. 

Utmärkelsen består av ett stipendium som ska ge möjlighet till ytterligare pedagogisk utveckling för läraren/lärarlaget.

Frågor?

Har du frågor om Pedagogisk utmärkelse är du välkommen att kontakta Gunilla Assarson.