Med anledning av upptäckten av det nya coronaviruset har rektor beslutat om särskilda rekommendationer.

För dig som student innebär det att:

  • Du avråds från att resa till Kina för att minska smittorisken.
  • Om du nyligen besökt Hubeiprovinsen rekommenderas studier hemifrån i två veckor efter hemkomst. Kontakta kursansvarig för mer information om hur det praktiskt ska hanteras.

Virusutbrottet har sitt ursprung i provinsen Hubei i centrala Kina, och det största antalet bekräftade fall har konstaterats där. UD avråder i dagsläget från icke nödvändiga resor till Hubei, och i normala fall är det just UD:s rekommendationer som ska följas vid resor utomlands.

Malmö universitet bevakar läget och följer rekommendationer från UD och Folkhälsomyndigheten angående coronaviruset, dess spridning och konsekvenser.

Mer information

Här hittar du aktuell information från Folkhälsomyndigheten 

Studenter som har frågor eller funderingar som gäller utbytesstudier kan kontakta Karin Frydenlund, enhetschef för International Office.