i

FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE | Konferens
Andra Malmö Work science-mötet

Fredag 4 oktober, 09:30 - 16:30
Niagara, Nordenskiöldsgatan 1
Två studenter pratar på Niagara

Kom och delta i det andra Malmö work science-mötet

Forskargruppen inom arbetsvetenskap vid Malmö universitet bjuder med varm hand in både forskare och praktiker. Vårt mål är att främja samarbete och dialog kring aktuella frågor inom arbetsvetenskapen, både nationellt och internationellt.

Genom att sammanföra olika perspektiv strävar vi efter att skapa en livlig plattform för att utforska och hantera brådskande utmaningar inom fältet.

Detta spännande evenemang kommer att hållas på engelska och svenska. 

Malmö work science-möte (invajo.com)