Det här evenemanget har varit

En föreläsning om levnadsvanor, motivation och strategier för en hållbar hälsa. Med fokus på beteendeförändringar, kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Hur gör man?

Länk till Zoom