Inbjudan till dig som är student på Malmö universitet: dela med dig av din berättelse om den digitala omställningen i samband med coronapandemin.

Hur har digitaliseringen påverkat dig som student, undervisningen och din lärandemiljö? Vad har varit särskilt svårt att hantera och vad har fungerat bra? Hur kommer omställningen att påverka framtidens studenter,  undervisning och lärandemiljöer?

Centrum för Akademiskt Lärarskap har inlett ett forskningsprojekt om den digitala omställningens konsekvenser dig som student. I anslutning till projektet vill vi gärna ta del av just din berättelse. Kort, långt eller i punktform – det intressanta är vad du som student tänker om det som sker i högre utbildning just nu. Alla bidrag är välkomna!

Dela med dig av din berättelse genom att fylla i formuläret