Vill du vara med i en bokcirkel på temat klimatfiktion?

Den här terminen läser vi och diskuterar boken Blå av Maja Lunde. Alla deltagare får ett exemplar av boken. Du kan också välja att lyssna på boken via appen Biblio om du har ett bibliotekskort på något av landets folkbibliotek. Boken finns även på Legimus för dig som har lässvårigheter.

Bokcirklarna är öppna för alla studenter på Malmö universitet och arrangeras av biblioteket. Tillsammans diskuterar vi boken i ett socialt och kravlöst sammanhang. 

Anmälan

Anmäl dig senast 31 oktober till Lotta Wogensen. Begränsat antal deltagare, så först till kvarn.

Om bokcirklarna

Bokcirklarna är en del av Narrating Climate Futures, ett samverkansinitiativ lett från Lunds universitet inom vilket man utforskar berättelser och olika sätt att berätta om klimatförändrade framtider. Initiativet har pågått sedan 2017 och är öppet för alla som vill vara med och utforska möjligheterna att genom berättandets kraft driva på politiska, ekonomiska och sociala förändringar som krävs för att samhället ska ställa om och begränsa den globala uppvärmningen.