Med anledning av coronaviruset och covid-19 har rektor beslutat att Malmö universitet tillfälligt gå över till digital undervisning fram till 8 november med vissa undantag. Detta för att följa myndigheternas rekommendationer och samtidigt fortsätta bedriva utbildning. Denna sida uppdaterades 19 maj.

Malmö universitet fortsätter med digital undervisning

Malmö universitet fortsätter med digital undervisning till och med 8 november. Det gör vi för att kunna erbjuda bästa möjliga undervisning och samtidigt följa myndigheters rekommendationer om att hålla social distans.

För dig som nuvarande student innebär det att: 

 • Höstens terminsstart, undervisning och examination sker digitalt.
 • Undantag kan komma att göras för moment i utbildningar som kräver fysisk närvaro. Beslut om vilka program och kurser det gäller tas i slutet av juni.
 • Formen för undervisningen kan ändras under terminen. Därför är det bra om du som student kan vara förberedd på att vara på plats på universitetet med kort varsel.

För dig som är ny student och ska läsa din första termin höstterminen 2020 innebär det att:

 • Om du är antagen på ett svenskspråkigt program eller kurs kommer terminsstart, undervisning och examination ske digitalt fram till och med 8 november.
 • Undantag kan komma att göras för moment i utbildningar som kräver fysisk närvaro. Beslut om vilka program och kurser det gäller tas i slutet av juni. Därför är det bra om du som student kan vara förberedd på att vara på plats på universitetet med kort varsel.
 • Om du är antagen på ett engelskspråkigt program kommer terminsstart, undervisning och examination i de flesta fall ske digitalt hela terminen fram till 17 januari. Undantag kommer göras för vissa program. Detta gäller även vissa engelskspråkiga fristående kurser. Du kommer få ett mejl med information om vad som gäller för din utbildning.

Öppettider för universitetets lokaler

Universitetets lokaler håller stängt, med vissa undantag.

För dig som behöver tillgång till litteratur, wi-fi, datorsalar och annan utrustning är Orkanenbiblioteket och Orkanen hus D, E och F fortfarande öppet.

Orkanens öppettider är måndag-torsdag 8-20 och fredagar 8-17. Du behöver ditt Multikort för att komma in. 

Observera att grupparbeten med mer än två personer inte är tillåtet. Du måste följa direktiv om hygien och stanna hemma om du är sjuk. 

Vanliga frågor

Vad betyder det att universitetet går över till digital undervisning?

Det innebär att universitetets lokaler är stängda för studenter och allmänhet samt att medarbetare uppmanas att arbeta hemma i den mån det är möjligt. Undervisning och examination sker digitalt med vissa undantag. Universitetet fortsätter med digital undervisning fram till och med 8 november.

Studenter har inte tillträde till lokalerna, med undantag av Orkanenbiblioteket och Orkanen hus D, E och F.

Vad händer med min VFU, praktiska moment eller min laboration?

All undervisning ska i så stor utsträckning som möjligt bedrivas digitalt. Undantag kan ges för undervsining och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och som bedöms nödvändiga för att utbildingen ska hålla hög kvalitet. Undantagen måste ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. 

Kontakta progamansvarig eller kursansvarig för att få mer information. 

För VFU har berörda fakulteter på samma sätt tagit fram planer för hur de ska hantera undervisning och examination i VFU-kurser.

Länk till information om hantering av VFU inom lärar- och förskollärarutbildning

 

Vad händer med CSN?

Regeringen och CSN har meddelat att inget kommer att hända med studiestödet när universitet ändrar undervisningsform till följd av coronaviruset. Studenter kommer att få studiemedel för den period man beviljats. 

Information från CSN med anledning av coronaviruset

Vad händer om jag själv blir sjuk?

Om du blir sjuk gäller som vanligt regler för sjukfrånvaro.

För att bidra till minskad smittspridning är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras.

Vid symtom och frågor om riskbedömning besök Vårdguidens hemsida 1177

 

Vad gäller om försäkring vid distansstudier?

Vid distansstudier där studenten studerar eller deltar i utbildningen från hemmet omfattas inte studenter av Kammarkollegiets försäkring. Studenten hänvisas då till egen hemförsäkring. 

Utbytesstudier

Jag är på utbyte just nu i ett land där coronaviruset finns. Vad gäller för mig?

Följ de råd och rekommendationer som du får av värduniversitet och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten. Om du är på väg hem så se ovan vad som gäller vid hemkomst från de länder UD avråder ifrån.

Du är också välkommen att vända dig till internationaloffice@mau.se

 

Jag är på utbytesstudier/utlandspraktik, vad gäller rörande min försäkring via Malmö universitet?

Information om försäkringen Student UT för dig som är på utbytesstudier/utlandspraktik.

Alla utresande utbytesstudenter/utlandspraktikanter vid Malmö universitet har försäkringen Student UT via Kammarkollegiet. Student UT-försäkringen gäller i det land där värduniversitetet/din praktikplats finns. Om du väljer att återvända till Sverige eller annat land och fortsätter läsa/praktisera på distans så är du inte försäkrad under den tid som du studerar/praktiserar. För försäkringsvillkor se Kammarkollegiets webbsida.

Corona – frågor och svar från Kammarkollegiet:

Information om försäkringsvillkoren

Om du behöver göra en skadeanmälan vänligen kontakta International Office: internationaloffice@mau.se

Vad händer med mitt studiemedel om jag vill avbryta mina studier eller praktik utomlands på grund av coronaviruset?

Om din studiesituation förändras under din utlandsvistelse är du skyldig att anmäla detta till CSN. Håll dig uppdaterad genom att läsa mer på CSNs hemsida. 

Med anledning av coronaviruset (CSN.se)

Jag är på Erasmus+ utbytesstudier/gör Erasmus+ praktik nu under våren. Vad händer om jag vill avbryta mitt utbyte/min praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium?

Huvudregeln är att du som student måste återbetala ditt stipendium om du avbryter ditt utbyte innan du har fullföljt minimitiden som är 60 dagar för praktik och 90 dagar för utbytesstudier. Om du tvingas avbryta på grund av en oförutsägbar händelse där du som deltagare inte kunnat påverka utgången kan det dock vara ett undantagsfall, en så kallad force majeure. Detta är inte något Malmö universitet beslutar om utan vi måste ansöka om force majeure till Universitets- och högskolerådet (UHR) å dina vägnar. En ansökan om force majeure är en yrkan om att få behålla en del av ditt stipendiebelopp.

Den information som vi har fått från UHR idag säger att:

 • Om du har påbörjat ditt Erasmusutbyte, men värdlärosätet inför distansundervisning, anses du vara på ditt utbyte oavsett om du åker hem och läser på distans från Sverige, annat land eller stannar kvar och läser på distans i värdlandet. Detta gäller under förutsättning att din avsikt är att återvända till att läsa på partnerlärosätet när det öppnar för undervisning igen. Du behåller då ditt Erasmusstipendium. Detsamma gäller för praktik i de fall där praktikplatsen organiserat en praktik som du kan göra digitalt/utan att fysiskt närvara på praktikplatsen.
 • Om du inte hann åka till värdlärosätet utan påbörjade distansundervisning direkt anses du delta i mobiliteten och behåller ditt stipendium oavsett om du läser på distans från partnerlandet, Sverige eller ett annat land. Detta gäller under förutsättning att din avsikt är att återvända till att läsa på partnerlärosätet när det öppnar för undervisning igen. Du behåller då ditt Erasmusstipendium.
 • Om du har åkt till ditt värdlärosäte, och på plats fått veta att lärosätet skjutit upp startdatum för studierna och då väljer att vänta kvar tills studierna kan påbörjas, behåller du ditt stipendiemedel under tiden du väntar.

Tveka inte att kontakta Erasmuskoordinatorn direkt om du har några frågor rörande ditt stipendium.

Kontakta Erasmuskoordinator Rebecca Arklöf

Jag ska på utbytesstudier i höst. Kommer jag att kunna åka?

Det är svårt att veta hur läget är i höst i de många länderna som vi har partneruniversitet i. Håll dig uppdaterad via UD reserekommendationer. Din utbyteskoordinator håller kontakt med partneruniversiteten och kan ge dig information. Du är också välkommen att vända dig till internationaloffice@mau.se

Sök för säkerhets skull även kurser i Malmö till i höst senast den 15 april, och kom ihåg att tacka nej om det visar sig att du inte ska läsa dem.

 Rekommendationer till studenter

 • Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk och minst två dagar efter att du blivit frisk. Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras. 
 • Universitetets studenter avråds från resor till de länder UD avråder ifrån.