Malmö universitet övergår till digital undervisning

Universitetets lokaler är stängda för studenter och allmänheten under resten av terminen. Undervisning och examination kommer i så stor utsträckning som möjligt bedrivas på distans med digitala lösningar.

För dig som student innebär det att: 

Samtliga salstentamina ersätts med annan examinationsform. Kontakta programansvarig eller kursansvarig för mer information.

Lokaler är stängda för studenter, med vissa undantag:

För dig som behöver tillgång till litteratur, wi-fi, datorsalar och annan utrustning är Orkanenbiblioteket och Orkanen hus D, E och F fortfarande öppet. Orkanens öppettider är måndag-torsdag 8-20 och fredagar 8-17. Du behöver ditt Multikort för att komma in. 

Observera att grupparbeten med mer än två personer inte är tillåtet. Du måste följa direktiv om hygien och stanna hemma om du är sjuk. 

Extraöppet på Orkanen

För studenter som behöver studieplats och tillgång till wi-fi är Orkanen, med undantag för biblioteket, öppet lördag 11 april klockan 08-17. 

Utifrån nuvarande läge ges följande rekommendationer till studenter

  • Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk och minst två dagar efter att du blivit frisk. Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras. 
  • Universitetets studenter avråds från resor till de länder UD avråder ifrån. 

Malmö universitet bevakar läget och följer rekommendationer från UD och Folkhälsomyndigheten angående coronaviruset, dess spridning och konsekvenser.

Håll dig uppdaterad om UD:s reserekommendationer om du planerar en utlandsresa.

OD uppdaterar patientrutiner vid Tandvårdskliniken

Rutinerna vid patientkontakt vid Tandvårdskliniken kommer att uppdateras kontinuerligt. Studenter som har patientkontakt hittar rutinerna på OD:s medarbetarsida.

Uppdaterade patientrutiner vid Tandvårdskliniken

Vanliga frågor

Vad betyder det att universitetet går över i distansläge?

Distansläget innebär att universitetets lokaler stängs för studenter och allmänhet samt att medarbetare uppmanas att arbeta hemma i den mån det är möjligt. Distansläget gäller resten av terminen.

Från och med 18 mars sker undervisning och examination på distans. Studenter har inte tillträde till lokalerna, med undantag av Orkanenbiblioteket och Orkanen hus D, E och F.

Orkanens öppettider är måndag-torsdag kl. 8-20 och fredagar kl. 8-17. Studenter behöver sina multikort för att komma in. 

Vad händer med undervisningen?

Eftersom studenter inte får vistas i universitetets lokaler så måste undervisningen ske på andra sätt. Universitetets lärare arbetar nu intensivt med att ta fram alternativa sätt att undervisa på. Om undervisningen inte kan ske så som det står i kursplanen, så måste respektive fakultets dekan besluta om att undervisningen kan ske på andra sätt.

Varför ligger schemat kvar i KronoX när undervisningen sker på distans?

Schemat kommer ligga kvar i KronoX med salshänvisningar, även om undervisning och tentor nu bedrivs på distans. Detta gäller även schemat som ligger under Kursinformation inne i Canvas. 

Vad händer med min VFU, praktiska moment eller min laboration?

All undervisning, inklusive praktiska moment och laborationer av olika slags, ställs in i universitetets lokaler från och med den 18 mars. Universitetets leding har bett alla utbildningar som har sådana moment att inom en vecka ta fram en plan för hur sådan undervisning och examination kan genomföras istället.

Lärandemål får inte ändras, men undervisning och examination kan förändras om det krävs. Beslut ska då fattas av fakultetens dekan.

För VFU har berörda fakulteter på samma sätt tagit fram planer för hur de ska hantera undervisning och examination i VFU-kurser.

Länk till information om hantering av VFU inom lärar- och förskollärarutbildning

Vad händer med CSN?

Regeringen och CSN har meddelat att inget kommer att hända med studiestödet när universitet stänger eller ändrar undervisningsform till följd av coronaviruset. Studenter kommer att få studiemedel för den period man beviljats. 

Information från CSN med anledning av coronaviruset

Kommer universitetet att ställa in större arrangemang?

Eftersom lokalerna hålls stängda från och med 18 mars kommer även alla evenemang att antingen ställas in eller erbjudas online. 

Hur hanterar Malmö universitet coronavirusutbrottets risker?

Universitetet har tillsatt en krisledningsgrupp som träffas kontinuerligt för att hantera de övergripande frågorna som kommer i samband med virusets utbrott. De bevakar de övriga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

Om du som student har frågor som du inte hittar svaren på här kan du mejla student@mau.se

Hur kan jag undvika smitta?

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Hur hålls studenter informerade om läget?

All information om coronaviruset som vänder sig till dig som student hittar du på denna sida. Om du har frågor om din kurs så ska du kontakta din kursansvarige eller motsvarande.

Hur kommer jag hem till Sverige om jag flyger via Danmark?

Danmark har stängt sina gränser, men personer som ska till Sverige får enligt danska myndigheter lov att landa på Kastrup för att sedan ta sig till Sverige.

I flera fall har resande behövt visa upp tågbiljetter som visar på slutdestination i Sverige, både i avreselandet när man ska stiga på sitt plan, men även när man landat på Kastrup.
Det kan därför vara bra att ha tågbiljetter redo som visar att din slutdestination är Sverige innan du flyger till Kastrup.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande:
08-405 92 00

Vad händer om jag själv blir sjuk?

Om du blir sjuk gäller som vanligt regler för sjukfrånvaro.

För att bidra till minskad smittspridning är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras.

Vid symtom och frågor om riskbedömning besök Vårdguidens hemsida 1177

 

Vad gäller om försäkring vid distansstudier?

Vid distansstudier där studenten studerar eller deltar i utbildningen från hemmet omfattas inte studenter av Kammarkollegiets försäkring. Studenten hänvisas då till egen hemförsäkring. 

Nuvarande vistelse i ett område med smittutbrott

Jag är på utbyte just nu i ett land där coronaviruset finns. Vad gäller för mig?

Följ de råd och rekommendationer som du får av värduniversitet och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten. Om du är på väg hem så se ovan vad som gäller vid hemkomst från de länder UD avråder ifrån.

Du är också välkommen att vända dig till internationaloffice@mau.se

 

Jag är på utbytesstudier/utlandspraktik, vad gäller rörande min försäkring via Malmö universitet?

Information om försäkringen Student UT för dig som är på utbytesstudier/utlandspraktik.

Alla utresande utbytesstudenter/utlandspraktikanter vid Malmö universitet har försäkringen Student UT via Kammarkollegiet. För försäkringsvillkor se Kammarkollegiets webbsida.

Corona – frågor och svar från Kammarkollegiet:

Information om försäkringsvillkoren

Om du behöver göra en skadeanmälan vänligen kontakta International Office: internationaloffice@mau.se

Vad händer med mitt studiemedel om jag vill avbryta mina studier eller praktik utomlands på grund av coronaviruset?

Om din studiesituation förändras under din utlandsvistelse är du skyldig att anmäla detta till CSN. Håll dig uppdaterad genom att läsa mer på CSNs hemsida. 

Med anledning av coronaviruset (CSN.se)

Kontaktar ni studenter som befinner sig i de länder UD avråder ifrån?

Malmö universitet är i kontakt med de studenter som vi känner till just nu befinner sig i länder UD avråder ifrån för utbytesstudier eller praktik. Om du har frågor, vänligen vänd dig till internationaloffice@mau.se

Jag är på Erasmus+ utbytesstudier/gör Erasmus+ praktik nu under våren. Vad händer om jag vill avbryta mitt utbyte/min praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium?

Huvudregeln är att du som student måste återbetala ditt stipendium om du avbryter ditt utbyte innan du har fullföljt minimitiden som är 60 dagar för praktik och 90 dagar för utbytesstudier. Om du tvingas avbryta på grund av en oförutsägbar händelse där du som deltagare inte kunnat påverka utgången kan det dock vara ett undantagsfall, en så kallad force majeure. Detta är inte något Malmö universitet beslutar om utan vi måste ansöka om force majeure till Universitets- och högskolerådet (UHR) å dina vägnar. En ansökan om force majeure är en yrkan om att få behålla en del av ditt stipendiebelopp.

Den information som vi har fått från UHR idag säger att:

  • Om du har påbörjat ditt Erasmusutbyte, men värdlärosätet inför distansundervisning, anses du vara på ditt utbyte oavsett om du åker hem och läser på distans från Sverige, annat land eller stannar kvar och läser på distans i värdlandet. Detta gäller under förutsättning att din avsikt är att återvända till att läsa på partnerlärosätet när det öppnar för undervisning igen. Du behåller då ditt Erasmusstipendium. Detsamma gäller för praktik i de fall där praktikplatsen organiserat en praktik som du kan göra digitalt/utan att fysiskt närvara på praktikplatsen.
  • Om du inte hann åka till värdlärosätet utan påbörjade distansundervisning direkt anses du delta i mobiliteten och behåller ditt stipendium oavsett om du läser på distans från partnerlandet, Sverige eller ett annat land. Detta gäller under förutsättning att din avsikt är att återvända till att läsa på partnerlärosätet när det öppnar för undervisning igen. Du behåller då ditt Erasmusstipendium.
  • Om du har åkt till ditt värdlärosäte, och på plats fått veta att lärosätet skjutit upp startdatum för studierna och då väljer att vänta kvar tills studierna kan påbörjas, behåller du ditt stipendiemedel under tiden du väntar.

Tveka inte att kontakta Erasmuskoordinatorn direkt om du har några frågor rörande ditt stipendium.

Kontakta Erasmuskoordinator Rebecca Arklöf

Planerade resor till områden med smittutbrott

Jag ska på utbytesstudier i höst. Kommer jag att kunna åka?

Det är svårt att veta hur läget är i höst i de många länderna som vi har partneruniversitet i. Håll dig uppdaterad via UD reserekommendationer. Din utbyteskoordinator håller kontakt med partneruniversiteten och kan ge dig information. Du är också välkommen att vända dig till internationaloffice@mau.se

Sök för säkerhets skull även kurser i Malmö till i höst senast den 15 april, och kom ihåg att tacka nej om det visar sig att du inte ska läsa dem.