Den 9 februari upphörde de flesta restriktioner på grund av covid-19. Även i fortsättningen är det viktigt att du vaccinerar dig och stannar hemma vid symtom.

Stanna hemma vid symtom

Du ska undvika kontakt med andra om du är sjuk och har symtom på covid-19. 

Vaccinera dig

Alla studenter kan få vaccin i Skåne. Genom att vaccinera dig får du skydd mot covid-19 och hjälper till att minska smittspridningen. Det är den viktigaste åtgärden för att minska risken för allvarlig sjukdom. Du hittar mer information om vaccination och kan boka tid på 1177.se.

Du som inte har vaccinerat dig

Om du inte är vaccinerad ska du vara försiktig och undvika trängsel och folksamlingar inomhus.

Dina studier vid Malmö universitet

Universitet kommer successivt att återgå till normal verksamhet. Undervisning och examinationer genomförs som planerat under de närmaste veckorna, på campus eller digitalt. Det innebär att de flesta studenter kommer att fortsätta ha delvis digital undervisning. Vissa restriktioner finns kvar för dig som studerar på Odontologiska fakulteten. Håll dig uppdaterad på canvas och i ditt schema om vad som gäller för din utbildning. 

Prata med oss

Många studenter har inte upplevt studier före pandemin och att plugga på distans är det normala. Är du orolig eller känner att studier på campus blir en stor omställning för dig? Hör av dig till Studenthälsan om du vill diskutera din studiesituation. Du kan också kontakta student@mau.se.

Du som befinner dig utomlands

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO och UD. Hör av dig till International office om du har frågor.