Med anledning av coronaviruset och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Här håller du dig uppdaterad om hur universitetet påverkas av situationen. Sidan uppdaterades den 1 december.

Skydda dig själv och förhindra smittspridning

Stanna hemma och testa dig om du får symtom på covid-19. Det gäller även dig som är vaccinerad och dig som har varit sjuk i covid-19, om du insjuknade för mer än sex månader sedan. Tänk på att tvätta händerna ofta och visa omtanke.

Testa dig för covid (1177.se)

Alla studenter kan få vaccin i Skåne

Genom att vaccinera dig får du skydd mot covid-19 och hjälper till att minska smittspridningen.

Vaccination mot covid-19 och hur du bokar tid på 1177.se

Nya rekommendationer vid resa in i Sverige

Alla som har besökt ett land utanför Norden ska testa sig så snart som möjligt efter inresa. Stanna hemma tills du får svar på testet. Det gäller även dig som är vaccinerad och dig som haft covid-19 under det senaste halvåret.

Stegvis återgång till undervisning på campus under höstterminen 2021

Från den 8 november kan undervisning och examination successivt planeras att vara på plats på campus. Det kan finnas undantag för vissa utbildningar. En stor del av de engelska utbildningarna planeras att ges digitalt hela terminen.

Öppettider för universitetets lokaler

Malmö universitets byggnader (utom Forskaren, Kranen och Odontologen) har öppet för allmänheten på vardagar kl. 8–16.30. Som student har du tillgång till flera lokaler med ditt multikort och kod, även utanför kontorstid.

Vanliga frågor

Aktuell information

Här nedanför hittar du svar på vanliga frågor som rör pandemin och dina studier. Tänk på att myndigheternas rekommendationer kan ändras med kort varsel och vi gör vårt bästa för att hålla sidan uppdaterad. Aktuella riktlinjer finns alltid på 1177.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sjukdom och frånvaro

Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk gäller som vanligt regler för sjukfrånvaro.

Får du symtom på covid-19 ska du testa dig, även om du är vaccinerad. Det gäller dig som inte har haft covid-19 under det senaste halvåret. Stanna alltid hemma tills du känner dig frisk och har varit utan feber i minst ett dygn. 

Vad gör jag om någon i min omgivning blir sjuk i covid-19?

Om någon i ditt hushåll får covid-19 ska du stanna hemma i sju dagar och testa dig, även om du är vaccinerad och inte har symtom. Testa dig fem dagar efter att personen testat positivt.

Får du symtom på covid-19 ska du testa dig så snart som möjligt. Stanna hemma tills du känner dig frisk och har varit utan feber i minst ett dygn. 

Du som har haft covid-19 det senaste halvåret behöver inte testa dig, men stanna alltid hemma om du har symtom.

Är du inte vaccinerad och har inte haft covid-19 under de senaste sex månaderna?

  • Eftersom man kan vara smittsam innan man visar några symptom så räknar man alltid 48 timmar före konstaterad smitta. Det innebär att du kan ha blivit smittad om du träffade en person två dagar innan hen blev sjuk.
  • Testa dig så snart som möjligt, även om du inte har symtom. Stanna hemma tills du har fått svar på testet. Testa dig även om du inte bor i samma hushåll som den som blivit sjuk.
  • Du ska alltid testa dig om du har rest till ett land utanför Norden, även om du inte har symtom.
  • Undvik att vara nära andra människor under sju dagar efter att du kan ha blivit smittad.

Jag tillhör en riskgrupp eller delar hushåll med närstående som tillhör riskgrupp. Vad gäller för mig och mina studier?

De generella anpassningarna för studenter i riskgrupp togs bort den 29 september. Du som har frågor eller funderingar som rör din studiesituation ska kontakta studie- och yrkesvägledare på din fakultet eller institution.

Undervisning och examination i universitetets byggnader

Vad gör universitetet för att undvika smittspridning i lokalerna?

Undervisningen vid Malmö universitet ges nu både digitalt och på plats.

För att undvika smittspridning är det viktigt att du stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom. Tack för att du visar omtanke och undviker trängsel.

Vad gör universitetet för att undvika smittspridning under en salstentamen så att jag som student kan känna mig säker?

Universitetet planerar en gradvis återgång till full verksamhet på campus, men en del salstentamina kommer fortsättningsvis att ges på distans under höstterminen 2021. Schemaläggningen för höstterminen kvarstår även efter den 29 september. En salstentamen sker på plats om det står ”på campus” i schemat.

Anpassningarna för salstentamen till följd av covid-19 togs bort den 29 september. Du kan fortfarande hämta munskydd från tentamensvakterna. Handsprit finns tillgängligt i de allmänna ytorna och om du skriver en digital salstentamen finns det möjlighet att desinficera ditt tangentbord.

Vad händer med min VFU, praktiska moment eller min laboration?

Undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och som bedöms nödvändiga för att utbildningen ska hålla hög kvalitet ges idag på plats. 

För VFU har berörda fakulteter på samma sätt tagit fram planer för hur de ska hantera undervisning och examination i VFU-kurser.

Länk till information om hantering av VFU inom lärar- och förskollärarutbildning

 

Behöver jag covidpass för att delta i undervisningen?

Från den 1 december 2021 kan vaccinationsbevis krävas för att delta i offentliga sammankomster med fler än 100 personer i publiken. Undervisning och examination är inte offentliga sammankomster. Denna regel gäller därför inte för moment som ingår i utbildningen.

Om du vill besöka en konsert, öppen föreläsning eller annat evenemang som anordnas av universitetet kan du behöva visa upp ett vaccinationsbevis. Vaccinationsbevis ges till den som tagit två doser vaccin och det ska ha gått minst två veckor sedan andra dosen.

Vaccinationsbevis på Ehälsomyndigheten

Distansundervisning

Vad betyder det att universitetet har digital undervisning?

Vissa utbildningar, kurser eller moment kan ges på distans, även om utbildningen du har antagits till inte är en distansutbildning. Det innebär att hela eller delar av undervisningen äger rum på distans, med hjälp av digitala verktyg. Mycket av stödet från universitetet för dig som är student går att få digitalt.

Mer om undervisning, stöd och service digitalt

Hur fungerar det med CSN när universitetet har digital undervisning?

Regeringen och CSN har meddelat att inget händer med studiestödet när universitet ändrar undervisningsform till följd av coronapandemin. Studenter kommer att få studiemedel för den period du har beviljats. 

Information från CSN med anledning av coronapandemin

I schemat visas alla tillfällen, både tillfällen med undervisning på plats och undervisning som är digital. Är undervisningen digital finns ingen sal bokad i schemat. Är du osäker på vad som gäller för dig kan du vända dig till kursansvarig via Canvas.

Gäller min försäkring vid distansstudier?

Som student vid ett statligt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid och när du reser till och från skolan. Försäkringen gäller vid all vistelse på campus som hör ihop med undervisningen, till exempel lektioner, grupparbete och egna studier. 

Du som läser helt på distans hemifrån omfattas inte av personskadeförsäkringen för studenter via Kammarkollegiet. Du hänvisas till din egen hemförsäkring.

Studentförsäkring på Kammarkollegiet.se

Utbytesstudier/utlandspraktik

Vad gäller när jag har varit utomlands?

Alla som har besökt ett land utanför Norden ska testa sig så snart som möjligt efter inresa. Stanna hemma tills du får svar på testet. Det gäller även dig som är vaccinerad och dig som haft covid-19 under det senaste halvåret.

Är du inte vaccinerad och har inte haft covid-19 under de senaste sex månaderna? Då måste du följa särskilda rekommendationer under 14 dagar efter inresa.

Jag är på utbyte/praktik just nu. Vad gäller för mig?

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor är du också välkommen att vända dig till internationaloffice@mau.se.

Om du har rest till Sverige från ett land utanför Norden och får symtom inom 14 dagar ska du testa dig för covid-19, även om du är vaccinerad. Du som inte är vaccinerad ska alltid testa dig efter inresa, även om du inte har symtom. Detta gäller dig som inte har haft covid-19 under de senaste sex månaderna. 

Jag är på utbytesstudier/utlandspraktik, vad gäller rörande min försäkring via Malmö universitet?

Under förutsättning att du är registrerad för utbytesstudier i Ladok, är du försäkrad via Kammarkollegiets Student UT-försäkring under din studietid. Försäkringen gäller under den tid som du befinner dig i värdlandet. 

Vad händer med mitt studiemedel om jag vill avbryta mina studier eller praktik utomlands på grund av coronaviruset?

Om din studiesituation förändras under din utlandsvistelse är du skyldig att anmäla detta till CSN. Håll dig uppdaterad genom att läsa mer på CSNs hemsida. 

Med anledning av coronapandemin (CSN.se)

Jag är på/ska åka på Erasmus+ utbytesstudier eller Erasmus+ praktik. Vad gäller rörande stipendiet?

Europeiska kommissionen har delvis reviderat behörighetskraven till Erasmus+ stipendiet för utbytesstudier och praktik under den pågående pandemin. Kraven säger nu att studenter kan tilldelas ett stipendium för perioden då de deltar i ett fysiskt utbyte. Det är tiden på plats i värdlandet under utbytet/praktiken som räknas för stipendiet, inte formen på undervisningen.

En student som gör ett fysiskt utbyte, dvs. studerar/praktiserar i värdlandet vare sig det är på distans eller på campus/hos företaget eller organisationen, kommer att vara behörig till stipendiet. En student som studera/praktiserar på distans från annat land än värdlandet kommer inte att vara behörig till stipendiet.

En utbytesstudie/praktik kan vara en blandning av virtuellt utbyte (på distans från annat land än värdlandet) och fysiskt utbyte i värdlandet. Vid ett blandat utbyte tilldelas stipendium endast för den fysiska delen.

Vid eventuellt uppdateringar rörande behörighetskraven kontaktas berörda studenter direkt.

Tveka inte att kontakta Erasmuskoordinatorn direkt om du har några frågor rörande ditt stipendium.

Kontakta Erasmuskoordinator Rebecca Arklöf

Jag planerar att åka på utbytesstudier/utlandspraktik. Kommer jag att kunna åka?

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Situationen kan förändras snabbt och risken finns att ditt värduniversitet kan besluta sig för att inte ta emot utbytesstudenter eller att din praktikplats ställs in med kort varsel.

Sök alltid för säkerhets skull även kurser i Malmö som back-up, om något skulle hända med ditt planerade utbyte eller din utlandspraktik. Tacka ja när du får antagningsbesked även om du räknar med att kunna fullfölja utbytesstudierna/utlandspraktiken som planerat.

Om du blir erbjuden att göra ditt utbyte/praktik som distansstudier/praktik istället, kontakta din internationella handläggare för att kolla om det är möjligt inom ditt program.

Har du fler frågor kring utbytesstudier kan du kontakta internationaloffice@mau.se.

Fler frågor?

Har du frågor om hur coronapandemin påverkar din studiesituation är du välkommen att kontakta student@mau.se.