Med anledning av coronaviruset och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Här håller du dig uppdaterad om hur universitetet påverkas av situationen. Sidan uppdaterades 18 mars.

Skärpta allmänna nationella råd

Med anledning av ökad smittspridning i landet har myndigheter fattat beslut om skärpta allmänna råd. 

Universitetets verksamhet räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Därför omfattas inte lektioner eller tentamen om gränsen om maximalt åtta personer.

Om du inte har schemalagd undervisning på campus så uppmanas du att plugga hemifrån, om du har möjlighet. Våra lokaler, och universitetetsbiblioteket är fortsatt öppet för studenter som behöver det, till exempel för att ha tillgång till datorer eller wi-fi.

Om du måste ta dig till eller från universitetet eller din VFU omfattas du inte av rekommendationerna att undvika kollektivtrafik. Men välj i första hand annat färdmedel om du har möjlighet. 

Nationella allmänna råd (Folkhälsomyndigheten.se)

Alla har ett personligt ansvar att följa de nationella råden. Det är viktigt att du som student håller dig uppdaterad om aktuell information som rör din utbildning via Canvas.

Undervisning både på campus och digitalt till hösten

 • Till höstterminen 2021 planeras undervisning på Malmö universitet att vara på campus när det går att hålla avstånd för både studenter och medarbetare.
 • För större studentgrupper eller där det inte går att hålla avstånd i lokalerna så kommer undervisning hållas digitalt. Digital undervisning sker i de fall där universitetet bedömer att det är lämpligt.
 • Beslut om vilken undervisning som sker på plats och vad som ges digitalt gör universitetet mot bakgrund av folkuniversitetets råd och föreskrifter. Besluten kan komma att ändras.
 • Du som student får mer information om vad som gäller för ditt program eller kurs i Canvas så fort schemaläggningen är klar.

För dig som sökt in till ett program eller kurs höstterminen 2021

Under hösten 2021 kan undervisning och examination genomföras på campus när avstånd kan hållas. Digital undervisning kan komma att fortsätta i fall där det bedöms vara lämpligt och nödvändigt, till exempel för större studentgrupper där avstånd i universitetets lokaler inte kan hållas. Du får mer information om vad som gäller för din utbildning i det välkomstmejl du får efter att du blivit antagen.

Undervisning både digitalt och på campus vårterminen 2021

Malmö universitet kommer bedriva utbildning både digitalt och på campus även under vårterminen 2021. Huvudinriktningen är att merparten av undervisningen ska bedrivas digitalt. Det gör vi för att kunna erbjuda bästa möjliga undervisning och samtidigt följa myndigheters rekommendationer. Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att eventuella campusförlagda moment ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Universitetet anpassar hela tiden verksamheten för att bidra till en minskning av smittspridningen.

För dig som innevarande student innebär det att undervisning och examination sker främst digitalt men med vissa undantag. Undantag kan komma att göras för moment i utbildningar som kräver fysisk närvaro eller bedöms som nödvändiga för utbildningens kvalitet. Dessa undantag kan komma att ändras beroende på rådande läge. Du får mer information om vad som gäller för ditt program eller kurs via Canvas.

Mer om undervisning, stöd och service digitalt

Plugga säkert

 • Plugga hemma om du kan. Har du ingen schemalagd undervisning uppmanas du att plugga hemifrån. Använd bara universitetets lokaler som studieplats om du måste.
 • Plugga digitalt om ni behöver träffas i grupp. Grupprum i flera av våra byggnader är stängda och inte längre bokningsbara för dig som är student. Gäller ej Kranen och Klerken.
 • Plugga säkert på universitetet. Våra lokaler, och universitetsbiblioteket, kommer fortsatt vara öppna för dig som behöver vara där. Tänk på att hålla avstånd och följa anvisningar på plats.
 • Tänk på att stadsbiblioteken i Malmö inte har några öppna studieplatser just nu. Kan du inte plugga hemifrån - undvik platser med mycket folk när du väljer studieplats.

Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras. Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk och minst två dagar efter att du blivit frisk. 

Öppettider för universitetets lokaler

Universitetet har just nu begränsade öppettider och antalet studieplatser är begränsade. Som student har du tillgång till flera av universitetets byggnader med multikort och kod. 

Vanliga frågor

Vad betyder det att universitetet går över till digital undervisning?

Det innebär att universitetets lokaler är stänga eller har reducerade öppettider för studenter och allmänhet, samt att medarbetare uppmanas att arbeta hemma i den mån det är möjligt. Undervisning och examination sker digitalt, med vissa undantag. Huvudinriktningen är att merparten av undervisningen ska bedrivas digitalt.

Vad händer om jag själv blir sjuk?

Om du blir sjuk gäller som vanligt regler för sjukfrånvaro.

För att bidra till minskad smittspridning är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras.

Vid symtom och frågor om riskbedömning besök Vårdguidens hemsida 1177

 

Vad händer med CSN?

Regeringen och CSN har meddelat att inget kommer att hända med studiestödet när universitet ändrar undervisningsform till följd av coronaviruset. Studenter kommer att få studiemedel för den period man beviljats. 

Information från CSN med anledning av coronaviruset

Jag tillhör en riskgrupp eller delar hushåll med närstående som tillhör riskgrupp. Vad gäller för mig och mina studier?

Vid vissa tillfällen kräver undervisningen eller examinationen fysisk närvaro. Men om du tillhör en riskgrupp, eller delar hushåll med närstående som tillhör riskgrupp, kan universitetet anpassa studierna för dig där det är möjligt. Vilka anpassningar som är möjliga beslutas av kursansvarig eller examinator.

Är du student och berörs av detta ska du kontakta studie- och karriärvägledaren för din fakultet. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig sedan vidare med en individuell studieplan.  

Hitta rätt studie- och karriärvägledare

Om det inte är möjligt att anpassa studierna, eller om du som student inte accepterar anpassningen, så kan du ansöka om studieuppehåll. Ansökan om studieuppehåll bedöms enligt ordinarie rutin. Som student behöver du kunna styrka att du tillhör riskgrupp eller delar hushåll med närstående i riskgrupp, det gör du till exempel med ett läkarintyg.

Läs mer om studieuppehåll

Universitets undervisning och examination ges i dagsläget främst digitalt. I schemat visas alla tillfällen, dvs. både tillfällen med undervisning på plats och undervisning som är digital. Är undervisningen digital finns ingen sal bokad i schemat. Är du osäker på vad som gäller ditt schema kan du vända dig till kursansvarig via Canvas.

Vad gäller om försäkring vid distansstudier?

Som student vid ett statligt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid och när du reser till och från skolan.

Studenter som läser på distans hemifrån omfattas inte av personskadeförsäkringen för studenter via Kammarkollegiet. Studenter hänvisas då till egen hemförsäkring. 

Vid undervisning på campus gäller försäkringen alltid. Den gäller så snart studenten har lektion/annat obligatoriskt på campus.

Undervisning och examination i universitetets byggnader

Vad gör universitetet för att undvika smittspridning under en salstentamen så att jag som student kan känna mig säker?

Universitetet anpassar hela tiden verksamheten utifrån rådande läge så att salstentamen kan genomföras på ett säkert sätt. Vi ser över möjligheten att undervisa och examinera digitalt i större utsträckning. Flera åtgärder har vidtagits för att för att förebygga smittspridning under salstentamina:

 • Det kommer att vara max 35 studenter i salar som har 82-240 ordinarie platser, och
 • max 25 studenter i salar med 60 ordinarie platser.
 • Handsprit finns tillgänglig i salen.
 • Studenterna är placerade med avstånd till varandra.
 • Studenter har möjlighet att desinficera ytor om de önskar.

För att minska risken för smittspridning och för att trängsel uppstår innan tentamensstart kan du behöva köa utomhus utanför byggnaden. När större studentgrupper tenterar på plats kommer endast 10 studenter åt gången att släppas in i byggnaden där tentamen sker. När du blir insläppt i byggnaden måste du se vilken lokal som du ska skriva i och gå direkt till insläppet för att förhindra trängsel.

Insläppet öppnar 30 minuter innan tentamensstart. Om du är på plats innan det har öppnat kan du vänta på allmänna platser i byggnaden, men du bör gå till salen när insläppet har öppnat.

Kom i god tid för att minska risken för trängsel innan tentan börjar. Det är mycket viktigt att ni bildar kö om minst två meters avstånd till varandra och inte trängs vid insläppet. Det är ditt eget ansvar att hålla avstånd i universitetets lokaler. Det är viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma om du har några symtom. 

Lokalerna städas regelbundet och du har möjlighet att desinficera ytor såsom bord, tangentbord och miniräknare innan och efter användning.

Om du glömt munskydd och behöver resa med kollektivtrafik till och från universitetet kan du hämta ett i receptioner eller hos husvärdar.

Vad gör universitetet för att undvika smittspridning i lokalerna?

Under våren ges undervisning vid Malmö universitet både digitalt och på plats. För att följa direktiv från myndigheter och trygga undervisningen i våra lokaler har vi vidtagit en rad åtgärder. Bland annat är antalet studie- och arbetsplatser begränsade. Om du glömt munskydd och behöver resa med kollektivtrafik till och från universitetet kan du hämta ett i receptioner eller hos husvärdar. 

För att undvika smittspridning är det viktigt att du stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom, håller avstånd, tvättar händerna och följer instruktioner på plats.

Universitetet och skolor får i linje med regeringens beslut hålla öppet. Som student har du tillgång till flera av universitetets lokaler med multikort och kod. För att trygga undervisningen och vistelsen i våra lokaler har vi vidtagit en rad åtgärder; till exempel begränsat öppettider, antal studieplatser och tillgång till lokaler.

Du bör bara använda universitetet som studieplats om du måste. För att undvika smittspridning är det viktigt att du stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom, håller avstånd, tvättar händerna och följer instruktioner på plats.

Tänk på att undvika platser med mycket folk när du väljer studieplatser, även utanför universitetet. Stadsbiblioteken i regionen har inga öppna studieplatser just nu.

Vad händer med min VFU, praktiska moment eller min laboration?

All undervisning ska i så stor utsträckning som möjligt bedrivas digitalt. Undantag kan ges för undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och som bedöms nödvändiga för att utbildningen ska hålla hög kvalitet. Undantagen måste ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. 

Kontakta programansvarig eller kursansvarig för att få mer information. 

För VFU har berörda fakulteter på samma sätt tagit fram planer för hur de ska hantera undervisning och examination i VFU-kurser.

Länk till information om hantering av VFU inom lärar- och förskollärarutbildning

 

De flesta examinationer genomförs digitalt med anledning av coronapandemin, men det finns vissa undantag då examinationen kräver fysisk närvaro och kan göras på campus. Om du tillhör en riskgrupp, eller delar hushåll med närstående som tillhör riskgrupp, kan universitetet anpassa examinationen för dig när det är möjligt. Vilka anpassningar som är möjliga beslutas av examinatorn på kursen.

Är du student och berörs av detta ska du kontakta examinatorn för kursen senast 14 dagar innan tentamenstillfället för att anpassningen ska vara möjliga att utföra. Du får sedan svar av tentamensadministrationen via mejl om anpassningen är genomförbar.

Om det inte är möjligt att anpassa salstentamen, eller om du som student inte accepterar anpassningen, kan du ansöka om studieuppehåll.

Utbytesstudier/utlandspraktik

Jag är på utbyte/praktik just nu i ett land där coronaviruset finns. Vad gäller för mig?

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor är du också välkommen att vända dig till internationaloffice@mau.se

Jag är på utbytesstudier/utlandspraktik, vad gäller rörande min försäkring via Malmö universitet?

Alla utresande utbytesstudenter/utlandspraktikanter vid Malmö universitet har försäkringen Student UT via Kammarkollegiet. Student UT-försäkringen gäller endast i det land där ditt värduniversitet/din praktikplats finns.

Från och med 1 juli 2021 kommer försäkringen Student UT inte gälla vid resor till länder och regioner dit UD avråder från resa. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar). Under denna period förväntas den resande återvända till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit. Du kan läsa mer om vad en reseavrådan innebär på UDs hemsida

Om du väljer att studera från annat land än ditt värdland, alternativt återvända till Sverige eller annat land och fortsätter läsa/praktisera på distans så gäller inte Kammarkollegiets försäkring Student UT under den tid som du studerar/praktiserar. Du hänvisas då till egen försäkring. 

För försäkringsvillkor se Kammarkollegiets webbsida.

Corona – frågor och svar från Kammarkollegiet

Information om försäkringsvillkoren

Om du behöver göra en skadeanmälan vänligen kontakta International Office: internationaloffice@mau.se

Vad händer med mitt studiemedel om jag vill avbryta mina studier eller praktik utomlands på grund av coronaviruset?

Om din studiesituation förändras under din utlandsvistelse är du skyldig att anmäla detta till CSN. Håll dig uppdaterad genom att läsa mer på CSNs hemsida. 

Med anledning av coronaviruset (CSN.se)

Jag är på/ska åka på Erasmus+ utbytesstudier eller Erasmus+ praktik. Vad gäller rörande stipendiet?

Europeiska kommissionen har delvis reviderat behörighetskraven till Erasmus+ stipendiet för utbytesstudier och praktik under den pågående pandemin. Kraven säger nu att studenter kan tilldelas ett stipendium för perioden då de deltar i ett fysiskt utbyte. Det är tiden på plats i värdlandet under utbytet/praktiken som räknas för stipendiet, inte formen på undervisningen.

En student som gör ett fysiskt utbyte, dvs. studerar/praktiserar i värdlandet vare sig det är på distans eller på campus/hos företaget eller organisationen, kommer att vara behörig till stipendiet. En student som studera/praktiserar på distans från annat land än värdlandet kommer inte att vara behörig till stipendiet.

En utbytesstudie/praktik kan vara en blandning av virtuellt utbyte (på distans från annat land än värdlandet) och fysiskt utbyte i värdlandet. Vid ett blandat utbyte tilldelas stipendium endast för den fysiska delen.

Vid eventuellt uppdateringar rörande behörighetskraven kontaktas berörda studenter direkt.

Tveka inte att kontakta Erasmuskoordinatorn direkt om du har några frågor rörande ditt stipendium.

Kontakta Erasmuskoordinator Rebecca Arklöf

Jag ska på utbytesstudier/utlandspraktik våren 2021. Kommer jag att kunna åka?

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Situationen kan förändras snabbt och risken finns att ditt värduniversitet kan besluta sig för att inte ta emot utbytesstudenter eller att din praktikplats ställs in med kort varsel. Sök alltid för säkerhets skull även kurser i Malmö för vårterminen som back-up, om något skulle hända med ditt planerade utbyte eller din utlandspraktik.

Om du blir erbjuden att göra ditt utbyte/praktik som distansstudier/praktik istället, kontakta din internationella handläggare för att kolla om det är möjligt inom ditt program.

Har du fler frågor kring utbytesstudier kan du kontakta internationaloffice@mau.se

Fler frågor? Kontakta oss

Har du frågor om hur coronapandemin påverkar din studiesituation är du välkommen att kontakta student@mau.se.

Mer information om corona

Håll dig uppdaterad via nedanstående webbsidor.

Om du delar hushåll med person smittad av covid-19

Personer som bor med någon med covid-19 ska betraktas som möjliga sjukdomsfall. Folkhälsomyndighetens rekommendation innebär att man ska stanna hemma i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet.

Information för dig som delar hushåll med person smittad av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida

Testa dig om du har symtom

Du som bor i Skåne kan testa dig för covid-19 om du har symtom eller göra antikroppstest om du har varit sjuk tidigare. 

Om provtagning för covid-19 i Skåne på Vårdguiden 1177.se