Med anledning av coronaviruset och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Här håller du dig uppdaterad om hur universitetet påverkas av situationen. Sidan uppdaterades 14 september.

Skydda dig själv och förhindra smittspridning

Stanna hemma och testa dig om du får symtom på covid-19. Det gäller både om du är vaccinerad eller ovaccinerad. Var även noga med att tvätta händerna regelbundet. 

Testa dig för covid (1177.se)

Alla studenter kan få vaccin i Skåne

Genom att vaccinera dig får du skydd mot covid-19 och hjälper till att minska smittspridningen.

Vaccination mot covid-19 och hur du bokar tid på 1177.se

Även om du har tagit dos 1 i din hemregion har du möjlighet att boka dos 2 i Skåne. Kontakta Region Skånes kontaktcenter för att boka tid på telefonnummer 0771 32 03 20.

Drop-in vaccination i Niagara

MACC Scandinavia finns på plats för dig som vill ta din första eller andra vaccinspruta. Du behöver visa legitimation och gärna vaccinationsintyg, om du redan tagit första sprutan. Internationella studenter utan svenskt ID får ett skriftligt intyg, ej digitalt. Nya datum kommer att publiceras här.

Stegvis återgång till undervisning på campus under höstterminen 2021

Enligt Folkhälsomyndigetens allmänna råd kan studenter stegvis återgå till undervisning på plats under hösten. Malmö universitet planerar en återgång till undervisning och examination på campus i två steg. 

  • Fram till 7 november planeras blandad undervisning på Malmö universitet. Det innebär att undervisning kommer bedrivas både digitalt och på campus. För större studentgrupper eller där det inte går att hålla avstånd i lokalerna så kommer undervisning hållas digitalt.
  • Från 8 november kan undervisning och examination successivt planeras att vara på plats på campus. Det kan finnas undantag för vissa utbildningar. En stor del av de engelska utbildningarna planeras att ges digitalt hela terminen.

För dig som är student sedan tidigare

Du som student får mer information om vad som gäller för ditt program eller kurs i Canvas så fort schemaläggningen är klar.

För dig som är ny student på Malmö universitet

Om du är ny student får du mer information om starten för din utbildning i de välkomstmejl du får efter att du blivit antagen.

Öppettider för universitetets lokaler

Universitetet har just nu begränsade öppettider och antalet studieplatser är begränsade. 

Som student har du tillgång till flera av universitetets byggnader med multikort och kod. 

Vanliga frågor

Vad betyder det att universitetet har digital undervisning?

Det innebär att universitetets lokaler delvis är stängda eller har reducerade öppettider för studenter och allmänhet. För flera utbildningar innebär det att alla eller delar av undervisningen äger rum på distans med hjälp av digitala verktyg. Mycket av stödet från universitetet för dig som är student går att få digitalt.

Mer om undervisning, stöd och service digitalt

Vad händer om jag själv blir sjuk?

Om du blir sjuk gäller som vanligt regler för sjukfrånvaro.

För att bidra till minskad smittspridning är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras.

Vid symtom och frågor om riskbedömning besök Vårdguidens hemsida 1177

 

Vad gör jag om någon i min omgivning har konstaterad smitta av covid-19?

Om någon i ditt hushåll har konstaterad smitta ska du inte gå till universitetet.

Om en nära kontakt har konstaterad smitta gäller följande:

Du kan fortsätta att delta i undervisningen om du inte har några symptom, men du ska testa dig så snart som möjligt, och på dag 5 efter senaste kontakt med den smittade.

  • Om första provet tas dag 4 efter senaste kontakt räcker det med ett prov.
  • Om det redan gått mer än 7 dagar sedan senaste kontakt behövs ingen provtagning (förutsatt att man inte har symtom) utan istället skall man vara uppmärksam på symtom och då testa sig.

Undantag från provtagning för de som

  • haft covid-19 de senaste 6 månaderna (ska vara bekräftat med PCR-test)
  • är fullvaccinerad, det vill säga fått två doser och det har gått minst 2 veckor sedan senaste dosen.

Om någon i din klass är smittad så betraktas hela studiegruppen som nära kontakt. Som nära kontakt räknas direkt fysisk kontakt med någon, eller att du vistats inom två meters avstånd i mer än 15 minuter under ett dygn (behöver inte vara sammanhängande tid) med någon som har konstaterad smitta. Eftersom man kan vara smittsam innan man visar några symptom så räknar man alltid 48 timmar före konstaterad smitta.

Hur fungerar det med CSN när universitetet har digital undervisning?

Regeringen och CSN har meddelat att inget händer med studiestödet när universitet ändrar undervisningsform till följd av coronapandemin. Studenter kommer att få studiemedel för den period du har beviljats. 

Information från CSN med anledning av coronapandemin

Jag tillhör en riskgrupp eller delar hushåll med närstående som tillhör riskgrupp. Vad gäller för mig och mina studier?

Men om du tillhör en riskgrupp, eller delar hushåll med närstående som tillhör riskgrupp, kan universitetet anpassa de moment av studierna som är på plats för dig där det är möjligt. Vilka anpassningar som är möjliga beslutas av kursansvarig eller examinator.

Är du student och berörs av detta ska du kontakta studie- och karriärvägledaren för din fakultet. Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig sedan vidare med en individuell studieplan.  

Hitta rätt studie- och karriärvägledare

Om det inte är möjligt att anpassa studierna, eller om du som student inte accepterar anpassningen, så kan du ansöka om studieuppehåll. Ansökan om studieuppehåll bedöms enligt ordinarie rutin. Som student behöver du kunna styrka att du tillhör riskgrupp eller delar hushåll med närstående i riskgrupp, det gör du till exempel med ett läkarintyg.

Läs mer om studieuppehåll

I schemat visas alla tillfällen, både tillfällen med undervisning på plats och undervisning som är digital. Är undervisningen digital finns ingen sal bokad i schemat. Är du osäker på vad som gäller ditt schema kan du vända dig till kursansvarig via Canvas.

Vad gäller om försäkring vid distansstudier?

Som student vid ett statligt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid och när du reser till och från skolan.

Studenter som läser på distans hemifrån omfattas inte av personskadeförsäkringen för studenter via Kammarkollegiet. Studenter hänvisas då till egen hemförsäkring. 

Vid undervisning på campus gäller försäkringen alltid. Den gäller så snart studenten har lektion/annat obligatoriskt på campus.

Undervisning och examination i universitetets byggnader

Vad gör universitetet för att undvika smittspridning under en salstentamen så att jag som student kan känna mig säker?

Universitetet planerar en gradvis återgång till full verksamhet på campus, men en del salstentamina kommer fortsättningsvis att ges på distans under höstterminen 2021. Du får information om en salstentamen sker på plats om det står ”på campus” i schemat. Schemat hittar du här.

Universitetet anpassar hela tiden verksamheten utifrån rådande läge så att salstentamen kan genomföras på ett säkert sätt. Vi ser över möjligheten att undervisa och examinera digitalt i större utsträckning. Flera åtgärder har vidtagits för att för att förebygga smittspridning under salstentamina:

  • Handsprit finns tillgänglig i salen.
  • Studenterna är placerade med avstånd till varandra.
  • Studenter har möjlighet att desinficera ytor om de önskar.

För att minska risken för smittspridning och för att trängsel uppstår innan tentamensstart kan du behöva köa utomhus utanför byggnaden. När större studentgrupper tenterar på plats kommer endast 10 studenter åt gången att släppas in i byggnaden där tentamen sker. När du blir insläppt i byggnaden måste du se vilken lokal som du ska skriva i och gå direkt till insläppet för att förhindra trängsel.

Insläppet öppnar 30 minuter innan tentamensstart. Om du är på plats innan det har öppnat kan du vänta på allmänna platser i byggnaden, men du bör gå till salen när insläppet har öppnat.

Kom i god tid för att minska risken för trängsel innan tentan börjar. Det är mycket viktigt att ni bildar kö om minst två meters avstånd till varandra och inte trängs vid insläppet. Det är ditt eget ansvar att hålla avstånd i universitetets lokaler. Det är viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma om du har några symtom. 

Lokalerna städas regelbundet och du har möjlighet att desinficera ytor såsom bord, tangentbord och miniräknare innan och efter användning.

Om du glömt munskydd och behöver resa med kollektivtrafik till och från universitetet kan du hämta ett i receptioner eller hos husvärdar.

Vad gör universitetet för att undvika smittspridning i lokalerna?

Undervisning vid Malmö universitet ges nu både digitalt och på plats. För att följa direktiv från myndigheter och trygga undervisningen i våra lokaler har vi vidtagit en rad åtgärder. Bland annat är antalet studie- och arbetsplatser begränsade. Om du glömt munskydd kan du hämta ett i receptioner eller hos husvärdar. 

För att undvika smittspridning är det viktigt att du stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom, håller avstånd, tvättar händerna och följer instruktioner på plats.

Som student har du tillgång till flera av universitetets lokaler med multikort och kod. För att trygga undervisningen och vistelsen i våra lokaler har vi vidtagit en rad åtgärder; till exempel begränsat öppettider, antal studieplatser och tillgång till lokaler.

Du bör bara använda universitetet som studieplats om du måste. För att undvika smittspridning är det viktigt att du stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom, håller avstånd, tvättar händerna och följer instruktioner på plats.

Tänk på att undvika platser med mycket folk när du väljer studieplatser, även utanför universitetet. 

Vad händer med min VFU, praktiska moment eller min laboration?

Undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och som bedöms nödvändiga för att utbildningen ska hålla hög kvalitet ges idag på plats. Undervisning på plats sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Kontakta programansvarig eller kursansvarig för att få mer information. 

För VFU har berörda fakulteter på samma sätt tagit fram planer för hur de ska hantera undervisning och examination i VFU-kurser.

Länk till information om hantering av VFU inom lärar- och förskollärarutbildning

 

Om du tillhör en riskgrupp, eller delar hushåll med närstående som tillhör riskgrupp, kan universitetet anpassa examinationer på plats för dig när det är möjligt. Vilka anpassningar som är möjliga beslutas av examinatorn på kursen.

Är du student och berörs av detta ska du kontakta examinatorn för kursen senast 14 dagar innan tentamenstillfället för att anpassningen ska vara möjliga att utföra. Du får sedan svar av tentamensadministrationen via mejl om anpassningen är genomförbar.

Om det inte är möjligt att anpassa salstentamen, eller om du som student inte accepterar anpassningen, kan du ansöka om studieuppehåll.

Utbytesstudier/utlandspraktik

Jag är på utbyte/praktik just nu i ett land där coronaviruset finns. Vad gäller för mig?

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor är du också välkommen att vända dig till internationaloffice@mau.se

Jag är på utbytesstudier/utlandspraktik, vad gäller rörande min försäkring via Malmö universitet?

Alla utresande utbytesstudenter/utlandspraktikanter vid Malmö universitet har försäkringen Student UT via Kammarkollegiet. Student UT-försäkringen gäller endast i det land där ditt värduniversitet/din praktikplats finns.

Från och med 1 juli 2021 kommer försäkringen Student UT inte gälla i länder dit UD avråder från resa. Om UD avråder från resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet. Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar). Under denna period förväntas den resande återvända till Sverige. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit. Du kan läsa mer om vad en reseavrådan innebär på UDs hemsida.

Om du väljer att studera från annat land än ditt värdland, alternativt återvända till Sverige eller annat land och fortsätter läsa/praktisera på distans så gäller inte Kammarkollegiets försäkring Student UT under den tid som du studerar/praktiserar. Du hänvisas då till egen försäkring. 

För försäkringsvillkor se Kammarkollegiets webbsida.

Corona – frågor och svar från Kammarkollegiet

Information om försäkringsvillkoren

Om du behöver göra en skadeanmälan vänligen kontakta International Office: internationaloffice@mau.se

Vad händer med mitt studiemedel om jag vill avbryta mina studier eller praktik utomlands på grund av coronaviruset?

Om din studiesituation förändras under din utlandsvistelse är du skyldig att anmäla detta till CSN. Håll dig uppdaterad genom att läsa mer på CSNs hemsida. 

Med anledning av coronapandemin (CSN.se)

Jag är på/ska åka på Erasmus+ utbytesstudier eller Erasmus+ praktik. Vad gäller rörande stipendiet?

Europeiska kommissionen har delvis reviderat behörighetskraven till Erasmus+ stipendiet för utbytesstudier och praktik under den pågående pandemin. Kraven säger nu att studenter kan tilldelas ett stipendium för perioden då de deltar i ett fysiskt utbyte. Det är tiden på plats i värdlandet under utbytet/praktiken som räknas för stipendiet, inte formen på undervisningen.

En student som gör ett fysiskt utbyte, dvs. studerar/praktiserar i värdlandet vare sig det är på distans eller på campus/hos företaget eller organisationen, kommer att vara behörig till stipendiet. En student som studera/praktiserar på distans från annat land än värdlandet kommer inte att vara behörig till stipendiet.

En utbytesstudie/praktik kan vara en blandning av virtuellt utbyte (på distans från annat land än värdlandet) och fysiskt utbyte i värdlandet. Vid ett blandat utbyte tilldelas stipendium endast för den fysiska delen.

Vid eventuellt uppdateringar rörande behörighetskraven kontaktas berörda studenter direkt.

Tveka inte att kontakta Erasmuskoordinatorn direkt om du har några frågor rörande ditt stipendium.

Kontakta Erasmuskoordinator Rebecca Arklöf

Jag ska på utbytesstudier/utlandspraktik hösten 2021. Kommer jag att kunna åka?

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Situationen kan förändras snabbt och risken finns att ditt värduniversitet kan besluta sig för att inte ta emot utbytesstudenter eller att din praktikplats ställs in med kort varsel.

Sök alltid för säkerhets skull även kurser i Malmö för höst- och vårterminen som back-up, om något skulle hända med ditt planerade utbyte eller din utlandspraktik. Tacka ja när du får antagningsbesked även om du räknar med att kunna fullfölja utbytesstudierna/utlandspraktiken som planerat.

Om du blir erbjuden att göra ditt utbyte/praktik som distansstudier/praktik istället, kontakta din internationella handläggare för att kolla om det är möjligt inom ditt program.

Har du fler frågor kring utbytesstudier kan du kontakta internationaloffice@mau.se

Fler frågor? Kontakta oss

Har du frågor om hur coronapandemin påverkar din studiesituation är du välkommen att kontakta student@mau.se.