Med anledning av coronaviruset och covid-19 bevakar universitetet kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Här håller du dig uppdaterad om hur universitetet påverkas av situationen. Sidan uppdaterades 27 oktober.

Skärpta allmänna råd i Skåne

Med anledning av ökad smittspridning i Skåne har myndigheter fattat beslut om skärpta allmänna råd. Du som vistas i Skåne bör undvika kollektivtrafik, avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel, och bara umgås med de du bor tillsammans med.

Beslutet gäller fram till 17 november, men kan förlängas. 

Beslut om allmänna skärpta råd i Skåne län (Folkhälsomyndigheten.se)

Fortsatt blandad undervisning digitalt och på campus vårterminen 2021

Malmö universitet kommer bedriva utbildning både digitalt och på campus även under vårterminen 2021. Huvudinriktningen är att merparten av undervisningen ska bedrivas digitalt. Det gör vi för att kunna erbjuda bästa möjliga undervisning och samtidigt följa myndigheters rekommendationer om att hålla fysisk distans. Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att eventuella campusförlagda moment ska kunna genomföras på ett säkert sätt. 

För dig som nuvarande student innebär det att

  • Undervisning och examination sker främst digitalt men med vissa undantag.

  • Undantag kan komma att göras för moment i utbildningar som kräver fysisk närvaro eller bedöms som nödvändiga för utbildningens kvalitet och studenternas arbetsmiljö. Du får mer information om vad som gäller för ditt program eller kurs via Canvas.

Öppettider för universitetets lokaler

Universitetet har just nu begränsade öppettider och antalet studieplatser är begränsade. Som student har du tillgång till flera av universitetets byggnader med multikort och kod. 

Vanliga frågor

Vad betyder det att universitetet går över till digital undervisning?

Det innebär att universitetets lokaler är stänga eller har reducerade öppettider för studenter och allmänhet, samt att medarbetare uppmanas att arbeta hemma i den mån det är möjligt. Undervisning och examination sker digitalt, med vissa undantag. Huvudinriktningen är att merparten av undervisningen ska bedrivas digitalt.

Vad händer med min VFU, praktiska moment eller min laboration?

All undervisning ska i så stor utsträckning som möjligt bedrivas digitalt. Undantag kan ges för undervisning och examinerande moment som kräver fysisk närvaro och som bedöms nödvändiga för att utbildningen ska hålla hög kvalitet. Undantagen måste ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. 

Kontakta programansvarig eller kursansvarig för att få mer information. 

För VFU har berörda fakulteter på samma sätt tagit fram planer för hur de ska hantera undervisning och examination i VFU-kurser.

Länk till information om hantering av VFU inom lärar- och förskollärarutbildning

 

Vad händer med CSN?

Regeringen och CSN har meddelat att inget kommer att hända med studiestödet när universitet ändrar undervisningsform till följd av coronaviruset. Studenter kommer att få studiemedel för den period man beviljats. 

Information från CSN med anledning av coronaviruset

Vad händer om jag själv blir sjuk?

Om du blir sjuk gäller som vanligt regler för sjukfrånvaro.

För att bidra till minskad smittspridning är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk. Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras.

Vid symtom och frågor om riskbedömning besök Vårdguidens hemsida 1177

 

Vad gäller om försäkring vid distansstudier?

Som student vid ett statligt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid och när du reser till och från skolan. Du som läser på distans hemifrån omfattas inte av personskadeförsäkringen för studenter via Kammarkollegiet. Du hänvisas då till egen hemförsäkring. 

Vid undervisning på campus gäller försäkringen alltid. Den gäller så snart du har lektion/annat obligatoriskt på campus.

Vad gör universitetet för att undvika smittspridning i lokalerna?

Under hösten ges undervisning vid Malmö universitet både digitalt och på plats. För att följa direktiv från myndigheter och trygga undervisningen i våra lokaler har vi vidtagit en rad åtgärder. Bland annat är antalet studie- och arbetsplatser begränsade. För att undvika smittspridning är det viktigt att du stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom, håller avstånd, tvättar händerna och följer instruktioner på plats.

Utbytesstudier/utlandspraktik

Jag är på utbyte/praktik just nu i ett land där coronaviruset finns. Vad gäller för mig?

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor är du också välkommen att vända dig till internationaloffice@mau.se

Jag är på utbytesstudier/utlandspraktik, vad gäller rörande min försäkring via Malmö universitet?

Alla utresande utbytesstudenter/utlandspraktikanter vid Malmö universitet har försäkringen Student UT via Kammarkollegiet. Student UT-försäkringen gäller endast i det land där ditt värduniversitet/din praktikplats finns.

Om du väljer att studera från annat land än ditt värdland, alternativt återvända till Sverige eller annat land och fortsätter läsa/praktisera på distans så gäller inte Kammarkollegiets försäkring Student UT under den tid som du studerar/praktiserar. Du hänvisas då till egen försäkring. 

För försäkringsvillkor se Kammarkollegiets webbsida.

Corona – frågor och svar från Kammarkollegiet

Information om försäkringsvillkoren

Om du behöver göra en skadeanmälan vänligen kontakta International Office: internationaloffice@mau.se

Vad händer med mitt studiemedel om jag vill avbryta mina studier eller praktik utomlands på grund av coronaviruset?

Om din studiesituation förändras under din utlandsvistelse är du skyldig att anmäla detta till CSN. Håll dig uppdaterad genom att läsa mer på CSNs hemsida. 

Med anledning av coronaviruset (CSN.se)

Jag är på/ska åka på Erasmus+ utbytesstudier eller Erasmus+ praktik. Vad gäller rörande stipendiet?

Om du var på Erasmus+ utbytesstudier/praktik under vårterminen 2020 har du fått information rörande stipendiet via mejl.

För dig som åker på Erasmus+ utbytesstudier/praktik från höstterminen 2020 har Europeiska kommissionen delvis reviderat behörighetskraven till Erasmus+ stipendiet för utbytesstudier och praktik under den pågående pandemin. Kraven säger nu att studenter kan tilldelas ett stipendium för perioden då de deltar i ett fysiskt utbyte. Det är tiden på plats i värdlandet under utbytet/praktiken som räknas för stipendiet, inte formen på undervisningen.

En student som gör ett fysiskt utbyte, dvs. studerar/praktiserar i värdlandet vare sig det är på distans eller på campus/hos företaget eller organisationen, kommer att vara behörig till stipendiet. En student som studera/praktiserar på distans från annat land än värdlandet kommer inte att vara behörig till stipendiet.

En utbytesstudie/praktik kan vara en blandning av virtuellt utbyte (på distans från annat land än värdlandet) och fysiskt utbyte i värdlandet. Vid ett blandat utbyte tilldelas stipendium endast för den fysiska delen.

Vid eventuellt uppdateringar rörande behörighetskraven kontaktas berörda studenter direkt.

Tveka inte att kontakta Erasmuskoordinatorn direkt om du har några frågor rörande ditt stipendium.

Kontakta Erasmuskoordinator Rebecca Arklöf

Jag ska på utbytesstudier/utlandspraktik våren 2021. Kommer jag att kunna åka?

Följ de råd och rekommendationer som du får av ditt värduniversitet/din praktikplats och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten.

Situationen kan förändras snabbt och risken finns att ditt värduniversitet kan besluta sig för att inte ta emot utbytesstudenter eller att din praktikplats ställs in med kort varsel. Sök alltid för säkerhets skull även kurser i Malmö för vårterminen som back-up, om något skulle hända med ditt planerade utbyte eller din utlandspraktik.

Om du blir erbjuden att göra ditt utbyte/praktik som distansstudier/praktik istället, kontakta din internationella handläggare för att kolla om det är möjligt inom ditt program.

Rekommendationer till studenter

  • Det är viktigt att du stannar hemma om du är sjuk och minst två dagar efter att du blivit frisk. Folkhälsomyndigheten anger att det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga symtom, begränsar fysiska kontakter där smitta riskerar att överföras. 
  • Universitetets studenter avråds från resor till de länder UD avråder ifrån. 

Om du delar hushåll med person smittad av covid-19

Om du bor med någon med covid-19 kan du vara en möjlig bärare av smittan. Folkhälsomyndighetens rekommendation innebär att du ska stanna hemma i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet.

Folkhälsomyndigheten: Personer som bor med smittade av covid-19 ska betrakras som möjliga fall

Provtagning i Skåne

Du som bor i Skåne kan testa dig för covid-19 om du har symtom eller göra antikroppstest om du har varit sjuk tidigare. 

Provtagning för covid-19 i Skåne på Vårdguiden 1177.se