Som student eller forskarstuderande kan du få hjälp från universitetet om du har en funktionsnedsättning. Har du till exempel dyslexi, adhd eller nedsatt syn kan du ansöka om stöd utifrån dina individuella behov. Som student ska du kunna studera på lika villkor i en bra studiemiljö även om du har en funktionsnedsättning. Här finns allt du behöver veta om universitetets pedagogiska stöd.

För att få rätt till stöd måste du

 • vara antagen till en kurs eller ett program vid universitetet
 • ha ett dokument som intygar din funktionsnedsättninga
 • ansöka om stöd

Så ansöker du om stöd

Efter att du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked kan du göra en ansökan via den nationella databasen NAIS. I din ansökan beskriver du din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. Första gången du ansöker bifogar du även ett intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Intyg för funktionsnedsättning

Intyget ska styrka din funktionsnedsättning och vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller giltig dyslexiutredare. Intyget ska ange:

 • Intygsgivarens namn och tjänsteställe
 • datum för utredningen eller sjukvårdskontakten
 • hur länge du har haft funktionsnedsättningen eller sjukvårdskontakt på grund av dina besvär,
 • hur länge funktionsnedsättningen förväntas bestå
 • hur funktionsnedsättningen påverkar dig

Ansök via databasen NAIS

Om du vill göra en utredning

Har du inte gjort någon utredning kan du vända dig till 1177 för att få mer information om vem du ska vända dig till.

Vad händer sedan?

 • När din ansökan har behandlats blir du kontaktad av någon av oss som arbetar med pedagogiskt stöd.
 • Efter samtal med en specialpedagog eller samordnare får du ett beslut där ditt stöd beskrivs.
 • Beslutet visar du sedan upp för berörda lärare eller examinatorer. 

Här kan du läsa om pedagogiskt stöd vid tentamen

Hjälpmedel för dig med behov av pedagogiskt stöd 

Det finns en rad olika hjälpmedel som är tillgängliga för dig med behov av pedagogiskt stöd. Det finns både hjälpmedel som inte kräver intyg, och de som kräver intyg.

Hjälpmedel som inte kräver intyg

Vissa av de hjälpmedel som erbjuds kräver inget intyg och du kan exempelvis själv ladda ner verktygen till din dator.

Stöd som kräver intyg

När du har ansökt och fått ett beslut om stöd finns det saker du behöver göra för att få tillgång till stödet. Här visas de vanligaste stöden: 

Anpassad hemtentamen eller inlämning

Anpassad hemtentamen eller inlämning i form av förlängd tid.

Anteckningsstöd

En kurskamrat hjälper dig med att föra anteckningar vid föreläsningar och seminarier.  

Dator med stödprogram 

Datorn bokas av lärare för studenter som ska tentera. Den är utrustad med stödprogram, till exempel talsyntes och stavningshjälp. Du har möjlighet att få en genomgång av hur datorn fungerar innan tentamen så att inget är oklart.

Genomgång av dator med stödprogram

Boka tid med Petter Rasmusson

Diktafon och fickminne

Gör det möjligt att exempelvis spela in föreläsningar. Glöm ej att fråga din lärare om det är ok. Diktafoner lånas ut under ett år. För utlån och support av utrustningen, kontakta Petter Rasmusson.

Extra handledning

Det kan finnas möjlighet till extra handledning av lärare. Beslut sker då i samråd med ansvarig på din utbildning.

Förlängd tid vid salstentamen

Du kan beviljas extra skrivtid vid examinationer.

Ledsagare

Ledsagaren hjälper dig med förflyttning och att hitta rätt på universitetet.

Mentor

I vissa fall kan du få hjälp av en mentor för att till exempel planera och strukturera dina studier. Det är studentens behov som är avgörande för hur stödet utformas.

Smartpenna

En smartpenna är en penna och en diktafon i ett, som samordnar dina anteckningar (bildfiler) och inspelningar (ljudfiler) i en speciell mjukvara som medföljer pennan.

Efter föreläsningen kan man bygga vidare på anteckningarna genom att lyssna på det inspelade, och man hittar enkelt en viss sekvens i en inspelning genom att bara klicka på motsvarande anteckning.

En smartpenna kan i bästa fall helt ersätta ett anteckningsstöd. Pennan kan lånas på Studentcentrum efter samråd med en specialpedagog. 

Studieassistent

Du kan få stöd av en studieassistent i situationer där du behöver praktisk hjälp med att tala eller skriva.

Teckenspråkstolk

Är du hörselskadad eller döv och använder teckenspråk kan du få tillgång till teckenspråkstolk. Den student som är i behov av tolk behöver kontakta Malmö universitets samordnare redan i samband med ansökan om studier.

Bli stödperson eller mentor 

Som stödperson till en student med funktionsnedsättning har du en mycket viktig roll. En stödperson kan arbeta som anteckningsstöd, ledsagare, mentor eller studieassistent. Som mentor stödjer du en student till att att lyckas bättre med sina studier, samtidigt som du lär dig mycket själv. 

Individuella behov styr upplägget

Beroende på vilka svårigheter medstudenten har anpassas din roll som mentor. Ofta handlar det om att hjälpa till med planering och struktur av studierna, genomgång av uppgifter och diskussion om vad som förväntas av studenten i sina studier.

Du får lön för ditt arbete

Du får lön för ditt arbete som mentor och du behöver lägga ungefär en timme i veckan på mentorskapet. Förutom att du lär dig mycket själv, är det också en merit för framtiden. Vi erbjuder regelbundet utbildningar som ger ersättning och ett intyg. 

Så ansöker du

Skicka ett mail till pedstod@mau.se och berätta lite om dig själv och varför du skulle vilja arbeta som mentor. Har du ett CV får du gärna bifoga det också. Vi kommer sedan kontakta dig för ett möte.

Kontakta Pedagogiskt stöd


geo position Entréplan Studentcentrum, Neptuniplan 7
email icon pedstod@mau.se
time Drop in måndagar kl 14.00-16.00